อนุทิน #69230

สังเกตว่า...สังคมเมืองขยายตัวเร็วมาก

...

ในช่วงเวลา เพียงไม่กี่ปี  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี รถติดมากขึ้น

...

อีกหน่อยการใช้เวลาบนท้องถนน คงต้องคิดเผื่อเวลาไว้มากขึ้น

โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ๆ ... พบเด็กเรียนพิเศษกันมากขึ้น โรงเรียนบางโรงเรียนรถติดเป็นหางว่าว...

แม้กระทั่งตัวเอง ยังหลุดจากกระแสแบบนี้ ไม่ได้

อีกหน่อยวิถีแบบนี้ คงไม่ใช่ค่านิยม ซะแล้ว...แต่แปรเปลี่ยนเป็นความเคยชินที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)