อนุทิน 69045 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในคาบชีวิตของมนุษย์ ถ้าแบ่งเป็นสามช่วง คือ เกิด แก่ และเจ็บ  ชีวิตฉันดำเนินมาถึงช่วงที่สามแล้ว  เป็นช่วงที่จะต้องเผชิญกับอาการทุกขเวทนาทางกายอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ไตรลักษณ์ทำหน้าที่ได้เที่ยงตรงเสมอ ไม่เคยผิดพลาด เมื่อถึงเวลา ทุกอย่างก็จะได้เห็นจะได้รู้กัน

เมื่อคืนเป็นอีกคืนหนึ่งที่รู้สึกระคายเคืองที่ลำคอ ทำให้ไอเกือบทั้งคืน ผลก็คือ พอเริ่มเอนกายเพื่อลงนอน ไม่นานจะไอทันที และไอรุนแรง สะเทือนไปทั่วกาย  เพิ่มประสบการณ์ให้ฉัน  สามารถรู้ชัดว่า ทุกขเวทนาทางกายมันเป็นอย่างนี้เอง  แต่จิตใจฉันเข้มแข็งมาก ไม่ได้ชำรุดตามกายไปด้วย ...ดีเหมือนกันว่า เป็นทีของฉันแล้วที่จะได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่ได้อย่างเต็มรูปแบบ  กำหนดจิตมาพิจารณากายซึ่งเป็นตัวก่อทุกขเวทนา สามารถทำได้ง่ายขึ้น  เฝ้าดูไปเรื่อยๆ ไม่ช้าอาการไอค่อยทุเลาลง  ที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ ต้องใช้ยาดม ยาทาและยากิน 

เขียน 05 Sep 2010 @ 08:27 ()


ความเห็น (0)