อนุทิน 69017 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

มีโอกาส.แวะมาเยี่ยม blog เพื่อการจัดการความรู้ ที่นับวัน ยิ่งมีสมาชิกมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

...

ชื่นชมแนวคิด การลงมือกระทำที่ทรงคุณค่า ของอาจารย์ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่มอบคุณค่าแห่งการใช้เวลาบนโลก online ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนบนโลกเสมือนแห่งนี้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)