อนุทิน 68964 - krutoiting

  ติดต่อ

เยี่ยมบ้านปีนี้เศร้าใจกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กน้อย

ปีที่แล้ว หรือที่ผ่านๆมาแม้จะยากจนแต่เด็กน้อยก็มีความสุขทั้งที่บ้านและโรงเรียน

บางคนอาภัพพ่อบางคนอาภัพแม่  แต่ก็มุ่งมั่นเรียนและทำความดีทำกิจกรรมจิตอาสา

ความเคยชินเดิมถูกเปลี่ยนไปยอมรับ และภูมิใจตนเองจากการร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ม้จะยากจนก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้

แต่เด็กปีนี้ดูว่าจะอ่อนแอกว่าเด็กปีที่ผ่านมา

บางครั้งการให้ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

กลับจะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดี

รู้จักรับอย่างเดียว

  เขียน:  

ความเห็น (0)