อนุทิน 68876 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

AWS Management Console ทำงานช้ามาก แต่ก็พอทน เมื่อจินตนาการว่ากำลังควบคุม data center ขนาดใหญ่ได้ผ่าน web browser คิดแล้วสนุกดีเมื่อนึกถึงตอนจบปริญญาตรีใหม่ ๆ มาดูเครื่องแม่ข่ายของคณะที่มีความจุ harddisk ถึง 800MB!!

ตอนนั้นเลยตั้งชื่อเครื่องนั้นว่า panturat.mgt.psu.ac.th

เขียน 01 Sep 2010 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)