อนุทิน 68538 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง (Learning from your mistakes) นั่นแหละครูประจำตัว

เขียน 26 Aug 2010 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)