ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

ผู้บริหาร, ที่ปรึกษาองค์กร, วิทยากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วิทยากรด้านประชาคมอาเซียน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ
Usernamemaitree_hrd
สมาชิกเลขที่105115
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต