อนุทิน 68491 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • อังคาร 24 สิงหา เข้าโรงเรียน เซ็นแฟ้ม ประชุมฝ่ายบริหารเตรียมประชุมครู
  • เย็นให้ครูทำกิจกรรม จิตตปัญญาศึกษา สุนทรียสนทนา แจ้งภาระงานที่ต้องทำ กลับบ้านค่ำ
  • พุธ 25 เข้าโรงเรียน สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ผลสอบได้เฉพาะเอกสังคมศึกษา 2 คน ต้องประกาศรับภาษาไทยอีกครั้ง บ่ายประชุม กกศ.
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)