อนุทิน 68329 - ครูนอกระบบ

  ระยะนี้เห็นพระขับรถยนต์ 2 - 3 ครั้งแล้ว ชักไม่แน่ใจว่าการกระทำอย่างนั้นถูกต้องและอาบัติไหม? และทางเจ้าหน้าที่กรมศาสนาหรือวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอไม่ค่อยเจอหรือเห็นบ้างหรือไร?ค่ะ ขนาดเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธยัง...งง  เลยค่ะ แล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นจะไม่เข้าใจผิดหรือไร?

เขียน 20 Aug 2010 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)