อนุทิน 68313 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ฉันมีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ปราโมทย์จากสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยตั้งใจฟังเป็น
    ครั้งแรก 
  • ... พูดเรื่องการฝึกสติ  แยกกาย แยกจิต    รู้วางขันธ์ห้าจึงรู้สุขที่แท้จริง
    วิมุติเกิดขึ้นจะหลุดพ้นจากทุกข์  จากขันธ์ห้า... ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน
    ไม่ใช่เกิดจากลาภยศ  หรือการแสวงหาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่น...
  • ลึกซึ้งคัมภีรภาพเช่นนี้เองหนอ  สมคำโฆษณาของญาติมิตรจริง ๆ
เขียน 19 Aug 2010 @ 21:38 () แก้ไข 19 Aug 2010 @ 21:41, ()


ความเห็น (0)