อนุทิน #68271

  • เช้า อ.ชัชวาลย์ หน.งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และที่ปรึกษา มาติดตามและเยี่ยมนักเรียน
  • เปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่โรงเรียน
  • มาทำโครงการทัศนศึกษาของผู้บริหาร เย็นประชุมกรรมการดำเนินการเฉพาะกิจ
  • เตรียมกระเป๋าไปพัทยา พรุ่งนี้
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)