อนุทิน 68271 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้า อ.ชัชวาลย์ หน.งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และที่ปรึกษา มาติดตามและเยี่ยมนักเรียน
  • เปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่โรงเรียน
  • มาทำโครงการทัศนศึกษาของผู้บริหาร เย็นประชุมกรรมการดำเนินการเฉพาะกิจ
  • เตรียมกระเป๋าไปพัทยา พรุ่งนี้
เขียน 18 Aug 2010 @ 22:33 () แก้ไข 18 Aug 2010 @ 22:35, ()


ความเห็น (0)