อนุทิน 68231 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการเจริญสติ จะปฏิบัติในอิริยาบถไหนก็ได้ ซึ่งที่เหมาะสมมีอยู่สี่ท่า คือ ยืน เดิน นั่ง นอน รู้จักกันในชื่อรวมว่า อิริยาบถสี่  คนส่วนใหญ่ที่ยังมิได้เป็นชาววัดเต็มรูปแบบ มักจะเข้าใจว่า การปฏิบัติธรรมต้องนั่ง เนื่องจากคุ้นเคยกับการเห็นพระนั่งสวดมนต์  และด้วยเหตุนี้เอง หลายคนที่ยังไม่เริ่มงานปฏิบัติธรรม มักจะอ้างว่า ไม่มีเวลาเพียงพอ  เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด ที่นึกเอาว่า การนั่ง น่าจะเป็นท่าปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว

ไม่มีข้อยุติหรอกว่า อิริยาบถไหน เหมาะสมและได้ผลดีมากที่สุด  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล สำหรับบางรายที่ถนัดท่าเดิน อาจจะเจริญสติได้ดีกว่าใช้ท่าอื่นด้วยซ้ำ อีกอย่างหนึ่งต้องไม่เข้าใจว่า อิริยาบถ มีทั้งสิ้นเพียงสี่อย่างเท่านั้น  การเคลื่อนไหวกายในท่าวิ่ง ก็นับเป็นอิริยาบถ เป็นแต่เพียงว่า ท่านี้ไม่เหมาะเท่านั้นเอง

เขียน 17 Aug 2010 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)