อนุทิน 68175 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อัตราจ้างควรตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และคำนวนมวลกายปีละ 1 ครั้ง

การสูบบุหรีในโรงเรียนไม่พบ มีมาตราควบคุมป้องกันมีป้าย ครูทุกคนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน ได้ 40 คะแนนเต็ม ผ่านขั้นดีมาก

สรุปผลคือผ่านไปแล้ว 9 องค์ประกอบรอองค์ประกอบที่ 8 ส่งCD

เด้กไทยทำได้ทำควบคู่กัน อาหารสะอาด ................

ต้องมีชมรม และโครงงานเรื่องอาหารสะอาด ปลอดภัย

สุขาสะอาดน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี

สรุปว่า เพิ่มน้ำดื่ม เด็กไม่ควรดื่มน้ำหวานทุกวัน

เลี้ยงปลาเป็นอาหารเสริม

ปลูกผัก

อาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์

สุขาน่าใช้ มี 16 ข้อต้องผ่านเกณฑ์

ภาชนะขันน้ำ มีการสอนโดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้เผยแพร่

และดำเนินการต่อเนื่อง การกำจัดแมลงเป็นเรื่องของอบต.ที่รร.ต้องประสาน

แต่ทุกอย่างผ่านหมด 16 ข้อ เน้นเรื่องสำรวจลูกน้ำ

 

เขียน 16 Aug 2010 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)