อนุทิน 67529 - มะปรางเปรี้ยว

มาชวนไปอ่าน หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ในบันทึกนี้ค่ะ

อะไรเป็นสิ่งขัดขวางหรือทำให้เราหยุดที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เขียน 30 Jul 2010 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)