อนุทิน 67515 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • วันนี้ฉันไปร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จ
  การศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น
  พร้อมกับรับเกียรติบัตร "ครูดีศรีสังคม"
 • ประทับใจการต้อนรับที่อบอุ่นของโรงเรียน  ชื่นชมการสอดแทรกวิธีคิด
  และการสอนให้เด็ก ๆ  "ตายอย่างมีคุณค่า"
 • วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้จบเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน
  เห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อื่น
  เขียน:  

ความเห็น (0)