อนุทิน #67506

ยูเนสโกเลื่อนเขาพระวิหาร

ได้ยาวนานจากปีนี้ไปปีหน้า

ผลจากพากเพียรได้พึ่งพา

พลังชาวประชาผู้กล้าประท้วง

มอบดอกไม้ให้มวลมิตร

คนกล้าคิดคนกล้าทำ

ขอบคุณsms Rakdhamma

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)