อนุทิน 67465 - มะปรางเปรี้ยว

มาชวนทุกคนไปร่วมกันเสนอความคิดเห็นกันในบันทึกนี้ค่ะ

» อะไรเป็นสิ่ง ขัดขวางหรือทำให้เราหยุดที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เขียน 28 Jul 2010 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)