อนุทิน 66946 - krutoiting

  ติดต่อ

เสนอคณะกรรมการชุมชนเรื่องการทำหนังสือเชิญพระครูปู และผู้ใหญ่เข้าร่วมโครงการ

ที่ประชุมยอมรับ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินการ

แหม่มเสนอจัดกิจกรรมแกนนำผู้ป่วยเบาหวาน ภายในเดือนนี้

แจ้งบทบาท วัตถุประสงค์ และร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานกลุ่มร่วมกัน

แบบนี้ค่อยดีหน่อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)