อนุทิน 66828 - รัตนพร

รัตนพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เรียนภาวะผู้นำกับดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ได้ความรู้และเทคนิคมากมายเช่น

1. ผู้นำต้องรู้กว้าง รู้ลึก และฉับไว ทันเหตุการณ์

2. ผู้นำต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3. รู้จักวิธีการจัดเก็บข้อมูลเป็นห้องสมุดของตัวเอง

4. รู้จักการสืบค้นหาความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

เขียน 11 Jul 2010 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)