รัตนพร

รัตนพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
Usernameratanaporn2514
สมาชิกเลขที่123237
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ  นางรัตนพร  สุขวิชัย

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

เกิด ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

อายุ ๓๘ ปี

บ้านเลขที่ ๘๙/๒ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

 

บรรจุ  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน  โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี สพท.อบ.เขต๓

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี