อนุทิน 66826 - รัตนพร

รัตนพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

10-11 ก.ค 2553 เรียนภาวะผู้นำทางการบริหาร (1065104) กับดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

24-25 ก.ค 2553 ส่งงาน ภาวะผู้นำทางการบริหาร (1065104) กับดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เขียน 11 Jul 2010 @ 18:15 ()


ความเห็น (0)