อนุทิน 66826 - รัตนพร

  ติดต่อ

10-11 ก.ค 2553 เรียนภาวะผู้นำทางการบริหาร (1065104) กับดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

24-25 ก.ค 2553 ส่งงาน ภาวะผู้นำทางการบริหาร (1065104) กับดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)