อนุทิน 66708 - กิตติพัฒน์

  • อารมณ์ร้าย ๆ มันฝังรากหยั่งลึกในกมลสันดานคนอย่างถาวรจริง ๆ นะ โดยเฉพาะ คนที่หลงตัว ลืมตน  คิดว่าตัวเองวิเศษเลอเลิศกว่าชาวโลกคนใด  มองเห็นคนอื่นเลวร้าย  ต่ำต้อยกว่าตนไปทั้งหมด  นี่แหละหนา กิเลสบังตา  บาปบังใจจริง ๆ  น่าสงสาร  สังคมใด  บ้านใด  เมืองใด  มีคนประเภทนี้ปะปนอยู่ ก็ย่อมทำให้ สังคมนั้น  บ้านนั้น  เมืองนั้น พัฒนายากยิ่ง
  • ฉันใด  ก่อนสอนใคร  ควรมองย้อน  สอนตัวเราเองก่อนเป็นดีที่สุด  สาธุ
เขียน 08 Jul 2010 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)