อนุทิน 66704 - เสียงเล็กๆ فؤاد

ดีใจกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาด้วยครับที่ได้รับทุนวิจัยของ สภาพัฒนาการเมือง ๑ ใน ๕ โครงการล่าสุดครับ 

http://www.pdc.go.th/pdc_th/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=165

เขียน 07 Jul 2010 @ 22:17 () แก้ไข 16 Nov 2010 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)