อนุทิน 66656 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • จันทร์เช้าไปเดินสวนสุขภาพประชุมศูนย์พุทธศาสนา คุยกับ ผอ.เขตเรื่องผลประกวดหุ่นยนต์ ผลสอบสมรรถนะกับมาสเตอร์ไดเรคเตอร์
  • ทานเกาเหลากับผอ.สิทธิศักดิ์ ไปจองรถ พี่ประสิทธิ์เชียร์ เซ็นยืมเงินเขต 1 เพื่อจัดอบรมให้อรวรรณ เซ็นจำนองที่สมาชิกสหกรณ์
  • ค่ำทานแจ่วฮ้อน
  • อังคาร เช้าขี่จักรยานไปออกกำลัง
  • เข้าโรงเรียน ประชุมกรรมการบริหาร มาให้กำลังใจธวัชชัยเข้าโรงเรียนคอนสาวิทยา ให้รองสุนทรเป็นประธานประเมินครูผู้ช่วย
  • พาผอ.ตระกูลมาทานลาบที่เชียงกลมพร้อมผอ.เอียง ธวัชชัย
  • เซ็นแฟ้ม บ่ายมาส่งเงินค่าชุดพละ ประชุมตอบคำถามสมาชิก เรื่องสลาก
  • ค่ำไปเลี้ยงขอบคณสหกรณ์จังหวัด
  • ดูบอลดึก
เขียน 06 Jul 2010 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)