อนุทิน 66272 - เสียงเล็กๆ فؤاد

(๒) ท้องฟ้าเมืองกรุงบางครั้งก็งดงามกว่าที่คิด : มหาวิทยาลัยเล็กๆกับความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยของศูนย์มานุษย วิทยาสิรินธร (SAC)

http://gotoknow.org/blog/fuad1011/370344

เขียน 29 Jun 2010 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)