อนุทิน #66272

(๒) ท้องฟ้าเมืองกรุงบางครั้งก็งดงามกว่าที่คิด : มหาวิทยาลัยเล็กๆกับความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยของศูนย์มานุษย วิทยาสิรินธร (SAC)

http://gotoknow.org/blog/fuad1011/370344

เขียน:

ความเห็น (0)