อนุทิน 65852 - ครูใจดี

  ติดต่อ

การไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น

ถือว่าเป็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

เพราะ...เป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของผู้อื่น

และเชื่อในศักยภาพ ความสามารถ และส่วนดีของผู้อื่น

สิ่งสำคัญ... เราต้องเรียนรู้จักการให้อภัย มีจิตใจแห่งความเมตตาเสมอ

และ "ทุกอย่างต้องเริ่มจาก.... ความจริงใจ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)