อนุทิน 65666 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • อ่านหนังสือเรื่อง "ความเป็นอนิจจังของสังคม"  ของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์จบได้มุมมองชีวิตในทุกเหลี่ยมมุมของความไม่เที่ยงแท้ในสรรพสิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองการปกครอง
  • อดคิดถึง"ชะตากรรม"  และรู้สึกสะเทือนใจแทนผู้เขียนไม่ได้...  
    มหาบุรุษล้วนมี "แผลเป็น" เสมอ... หรือคงเป็นลิขิตฟ้าที่พิสูจน์ความหนักแน่น
    และเข้มแข็งของนักสู้
เขียน 14 Jun 2010 @ 20:04 () แก้ไข 15 Jun 2010 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)