อนุทิน 65666 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • อ่านหนังสือเรื่อง "ความเป็นอนิจจังของสังคม"  ของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์จบได้มุมมองชีวิตในทุกเหลี่ยมมุมของความไม่เที่ยงแท้ในสรรพสิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองการปกครอง
  • อดคิดถึง"ชะตากรรม"  และรู้สึกสะเทือนใจแทนผู้เขียนไม่ได้...  
    มหาบุรุษล้วนมี "แผลเป็น" เสมอ... หรือคงเป็นลิขิตฟ้าที่พิสูจน์ความหนักแน่น
    และเข้มแข็งของนักสู้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)