อนุทิน 65659 - มะปรางเปรี้ยว

ยังคงมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะ สำหรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมา ไม่ควรถูกมองข้าม แต่ควรมามองหาแนวทางในการแก้ไข ในการป้องกัน และเตรียมการ ขอให้บทเรียนที่ผิดพลาดและเกิดความเสียหายทั้งทางกาย ใจ และด้านอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ก่อเกิดความทุกข์ ก็ขอให้จงให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้น และเดินไปข้างหน้าต่อไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น

เขียน 14 Jun 2010 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)