อนุทิน 65652 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เช้ามืดไปเดินสวนสุขภาพ
  • เข้าโรงเรียน แนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการคนใหม่ กรรมการนักเรียนส่งมอบงาน
  • พิชัยเฟอร์นิเทคนำโต๊ะ เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทย์ คณิต มาส่งแล้ว แจ้งบูรพากรณีการทำเหล็กดัด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)