อนุทิน #65652

  • เช้ามืดไปเดินสวนสุขภาพ
  • เข้าโรงเรียน แนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการคนใหม่ กรรมการนักเรียนส่งมอบงาน
  • พิชัยเฟอร์นิเทคนำโต๊ะ เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทย์ คณิต มาส่งแล้ว แจ้งบูรพากรณีการทำเหล็กดัด

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)