อนุทิน 65652 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้ามืดไปเดินสวนสุขภาพ
  • เข้าโรงเรียน แนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการคนใหม่ กรรมการนักเรียนส่งมอบงาน
  • พิชัยเฟอร์นิเทคนำโต๊ะ เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทย์ คณิต มาส่งแล้ว แจ้งบูรพากรณีการทำเหล็กดัด

เขียน 14 Jun 2010 @ 11:25 () แก้ไข 14 Jun 2010 @ 11:28, ()


ความเห็น (0)