อนุทิน 65514 - krutoiting

  ติดต่อ

สภาวะลักษณะ

ญาณรับรู้ที่สว่างไสว

แสงแห่งปัญญา

สัมผัสทั้ง 5

ปัญญามีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ไม่สับสน

ศรัทธาที่พิสูจน์แล้ว เป็นศรัทธาส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธา และปัญญา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)