อนุทิน #65512

จิตที่มุ่งมั่นอยู่กับการกิน หรือไม่กิน ล้วนก่อให้เกิดตัณหา

เขียน:

ความเห็น (0)