อนุทิน 65353 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • โรคทางกายยังไม่อันตรายเท่าโรคทางจิต
 • ปัจจุบันคนไทย ๑ ใน ๕ มีปัญหาสุขภาพจิต
  http://www.ryt9.com/s/bmnd/663275
 • "สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน"  พึงมองโลกในด้านดี
  รักและเมตตาต่อผู้อื่นด้วยจิตบริสุทธิ์  กระแสแห่งเมตตา
  จะย้อนกลับมาหาตน...
 • จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล  สุดท้ายย่อมคืนกลับมาหาเจ้าของจิต
  เราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทำให้จิตผ่องใส หรือเศร้าหมอง
เขียน 07 Jun 2010 @ 19:56 () แก้ไข 08 Jun 2010 @ 05:58, ()


ความเห็น (0)