อนุทิน 65353 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • โรคทางกายยังไม่อันตรายเท่าโรคทางจิต
 • ปัจจุบันคนไทย ๑ ใน ๕ มีปัญหาสุขภาพจิต
  http://www.ryt9.com/s/bmnd/663275
 • "สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน"  พึงมองโลกในด้านดี
  รักและเมตตาต่อผู้อื่นด้วยจิตบริสุทธิ์  กระแสแห่งเมตตา
  จะย้อนกลับมาหาตน...
 • จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล  สุดท้ายย่อมคืนกลับมาหาเจ้าของจิต
  เราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทำให้จิตผ่องใส หรือเศร้าหมอง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)