อนุทิน 65304 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เด็กนักเรียน ชั้น ม.๕  ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีเผาโรงเรียนชื่อดัง  เพราะต้องการให้
    โรงเรียนหยุดยาว  ตนเองซึ่งอยู่ต่างจังหวัดจะได้กลับบ้าน
    http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=97178
  • อ่านแล้วเศร้าใจมาก...นี่กระมัง  "ลัทธิเอาอย่าง"  ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วกับเด็ก
    และเยาวชน
  เขียน:  

ความเห็น (0)