อนุทิน 65285 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เสาร์ ประชุมวิสามัญสหกรณ์ เรียยบร้อยดี เสร็จ11.00 น.
  • หลังทานกลางวันที่ล้านช้าง ไปส่งวิทยกร คุณชาติ ซื้อแหนมเนืองฝากในนามสหกรณ์ฯ และฝากให้ผอ.วิสิทธิ์พร้อมประวัติ
  • กลับ เย็นพาน้อง ๆ ทานลาบเป็ด (ผอ.หญิงลืมกุญแจรถไว้ในรถสหกรณ์ รอ จนเย็น)
  • อาทิตย์ เป็นกรรมการเปิดซองข้อสอบ เอเอฟเอส รุ่นที่ 50 ที่เลยพิทยาคม ผู้เข้าสอบ 62 คน
  • ตัดผม นวดแผนไทย
เขียน 06 Jun 2010 @ 13:29 () แก้ไข 07 Jun 2010 @ 19:47, ()


ความเห็น (0)