อนุทิน 65257 - prechanaree

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน  2553  เดินทางออกจากโรงพยาบาลด้วยรถตู้คันสีฟ้าเทา   ไปตามแผนที่บ้านที่ผู้ป่วยหรือญาติวาดไว้ให้ก่อนที่จะ D/C  เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ทุกวันเสราจะมีรถเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเดินทางออกไปหาผู้ป่วยที่บ้าน  เพื่อติดตามดูอาการ  และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคล้ายกับ่าเราเป็นคนที่คุ้นเคยกัน  วันนี้พวกเราร่วมเดินทางไปด้วยกัน 8 ชีวิต  ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทั้งหมด  6  ราย

เขียน 05 Jun 2010 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)