อนุทิน #65145

วันนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษากับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ 10 โรงเรียน ภาคเหนือมี 1 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ซึงมีกิจกรรมย่อย จำนวน 8  กิจกรรม

เขียน:

ความเห็น (0)