อนุทิน 64908 - ราชิต สุพร

ต่อ...วิสาขบูชา ๒๕๕๓

คืนเพ็ญจึงเย็น ยิ่ง เพราะไร้สิ่งไหม้กมล
ไร้เพลิงเผาผู้คน ไร้คำร้ายหมายราวี

มี เพียง พระพุทธพจน์ ให้จารจรดถึงฤดี
ผองชนประพฤติดี เพราะอายชั่วและกลัวภัย

ประวัติ พระพุทธองค์ ดุจดั่งธงแห่งเวไนย
เกิด ขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทุกช่วงวัยล้วนทำดี

พุทธศาสนิกชนไทย ควรตั้งใจสร้างบารมี
ทำตน ให้บุญพี เพื่อชีวีสุขร่มเย็น

ชีพสุข ครอบครัวสุข ประเทศสุขไร้ทุกข์เข็ญ
วิสาขะคืนร่มเย็น สู่จิตใจชาวพารา

ด้วย ปวง บุญทั้งหลาย ขอถวายพระพุทธศาสนา
อีกให้คุ้มบรรดา ผองชาวไทยจงสุขเทอญ.

เขียน 28 May 2010 @ 22:35 ()


ความเห็น (0)