อนุทิน 64858 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • ประชุมที่เลยพิทฯ เรื่อง ประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงที่ออกใหม่ และแนวทางการเขียนบันทึกความดีของครู ที่คุรุสภากำหนด
  • รับเอกสารรายงานเอเอฟเอส เขียนดีวีดี เตรียมส่งให้สมาชิก งบพอดี
  • ไปสอ.ครูกรมฯ เคลีบยร์เงินไปร่วมสัมมนาที่เชียงใหม่ คืนเงิน 4500 บาท
  เขียน:  

ความเห็น (0)