อนุทิน 64828 - ดีแคร์

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุก็ตาม มันมีทั้งจุดรุ่งเรืองและจุดเสื่อม  สังเกตุจากอารยะธรรมทั้งหลายต่างก็มีจุดเสื่อมล่มสลายเช่นกัน ชีวิตจิตใจมนุษย์ก็เช่นกันวัฎะของโลกสามารถทำให้มนุษย์มาสู่จุดเสื่อมได้ถ้าไม่ระวัง  ฉะนั้นเราต้องระวังที่จะไม่ให้จิตใจของเราไปสู่จุดเสื่อมนั้น จุดเสื่อมของจิตใจเรานั้นก็คือ การที่เราไม่พยายามรักษาความดีงามที่มนุษย์พึงกระทำ

เขียน 27 May 2010 @ 07:37 ()


ความเห็น (0)