อนุทิน 6479 - กวิน

กวิน

อ่านหนังสือเรื่อง ทวาร  6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง ของ ทพ.สม สุจีรา จบแล้ว   เรื่อง ทวาร 6 เป็นเรื่องที่รับรู้มานานแล้วเช่นจากบทความเรื่อง ตุจโฉโปฏฐิละ ว่าด้วยอุบายเรื่อง บุรุษจับเหี้ย  

หนังสือเรื่อง ทวาร  6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง ของ ทพ.สม สุจีรา หน้า 127 ให้ อนุสติในเรื่องที่ว่า "ผู้ที่หลงใหลในรูปหมกมุ่นอยู่กับจักษุสัมผัสมากเกินไป จะไปเกิดใหม่ในภพของสัตว์ปีก สัตว์พวกนี้จะมีสายตาดีมาก และมองได้รอบทิศทาง ส่วนพวกที่มีตัณหาจากการฟังอย่างแรงกล้า จะไปเกิดในรูปของช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ สัตว์พวกนี้จะมีประสาทหูที่ไวมาก ส่วนพวกที่ติดใจในรสชาติของกลิ่น จิตแสวงหาทวารจมูกเพื่อการเกิดใหม่กลุ่มนี้จะได้ไปเกิดเป็นสุนัข สุกร ชะมด ฯลฯ ซึ่งมีประสิทธิภาพของจมูกที่เหนือกว่ามนุษย์"

นั่นก็หมายความว่า คนที่ชอบถ่ายรูป ชาติหน้าอาจจะจะไปเกิดเป็นนก?  จึ๋ย...

อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วทำให้นึกถึงคำพูดของยาย ท่านเคยบอกไว้ว่า การห่วงเรือกสวนไร่นา แม้นกระทั่งห่วง ผลหมากรากไม้ที่ตนเองเคยปลูก ที่ตนเองเคยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ถ้าหากไม่รู้จักปล่อยวาง เมื่อตายแล้ว จิตใจอันยึดมั่นถือมั่นและยังคงมีความห่วงนั้น จะนำพาให้ไปเกิดกลายเป็น โอปาติกะ จำพวก เปรต เฝ้าต้นไม้ เฝ้าเรือกสวนไร่นา  ไม่รู้จักไปผุดไปเกิด ยายคงสอนให้เรารู้จักละความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง...

เขียน 19 May 2008 @ 20:42 () แก้ไข 19 May 2008 @ 21:16, ()


ความเห็น (0)