อนุทิน 64719 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...เช้าวันใหม่ติดตามข่าว "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"  ที่ถนนราชประสงค์เห็นประชาชน
    ร่วมมือร่วมใจอดชื่นชมไม่ได้  "มือที่สร้างสรรค์กับมือที่ทำลาย"  สภาวะจิตช่าง
    แตกต่างกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย...
  • ...ทำหน้าที่ครูเวรอบรมนักเรียนเกือบสองพันชีวิตหน้าเสาธง... มีความสุขเสมอ
    ทุกครั้งที่ขี้นเวทีชีวิตแห่งนี้... ทั้งสอดแทรกคุณธรรมนำนิทาน...ไม่ให้เด็กเบื่อ
    มีครูสักกี่คนที่โชคดีได้ปลูกฝังความคิดดี ๆ ให้เด็กทั้งโรงเรียนทุกเช้าวันจันทร์เหมือนฉันบ้าง ? 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)