อนุทิน 64552 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • พฤหัส 20 พ.ค.เข้าโรงเรียน เคลียร์เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้าดับ เข้ามาส่งเงินค่าชุดพละ ยืมเงินสหกรณ์ไปสัมมนา
  • ศุกร์ 21 วันนี้ปิดให้นักเรียน แต่ครูอยู่ร่วมประชุมผู้ปกครอง เน้นวิชาการกับกิจการนักเรียน
  • เข้าเชียงใหม่ สัมมนาสหกรณ์
  • ถึงเชียงใหม่ เข้าที่พัก แชงกรี-ลา นัดม้อนไปรับที่หอ นำของฝากเก็บ ไปทานข้าวร้าน แกงร้อนบ้านสวน มีเคอร์ฟิวต้องรีบเข้าที่พัก
เขียน 21 May 2010 @ 07:34 () แก้ไข 24 May 2010 @ 07:16, ()


ความเห็น (0)