อนุทิน 64526 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   ครู

        "ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก
ที่จะต้องให้การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชน
ให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งใน
ด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างาน
ที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือความเป็นความตาย
ของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้มีความดี
เท่านั้น ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้"

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายบุญถิ่น อัตถากร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำครูและนักเรียน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515

เขียน 20 May 2010 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)