อนุทิน 64362 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้ หัวหน้าให้เลิกงานเร็วกว่าปกติ 2 ชม. ที่บ้านบอกทำให้พวกเขามีวงจรชีวิตเปลี่ยนไป เพราะเข้าไปแย่งเขาดูข่าว..ลูกสาวบอกเบื่อจะแย่อยู่แ ล้ว จะดูให้เครียดไปทำไม....

เขียน 17 May 2010 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)