อนุทิน 64325 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ที่โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
    รวม ๓ รอบเพราะสถานที่ไม่เพียงพอ
  • ...ได้มองเพื่อนครูทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย   ครูบางคนก็ทำงานข้ามขั้นตอน
    เพื่อให้งานเสร็จเร็ว  และได้กลับบ้านเร็ว  โดยไม่สนใจข้อตกลงร่วมกัน   บางคน
    ก็เคร่งครัดจนไม่ยอมยืดหยุ่น (มีอยู่คนเดียวในโรงเรียน)  ขนโคย่อมมีมากกว่าเขาโค
    จริง ๆ  เราควรเป็นเขาโคดีกว่านะ....
เขียน 16 May 2010 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)