อนุทิน 64199 - เสียงเล็กๆ فؤاد

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานสำหรับเอกสารที่จะเสนอยื่นนำเสนอต่ออาจารย์วันเสาร์นี้...อัลฮัมดุลิลละฮฺ  (หากเราพยายามบริหารจัดการเวลา รับผิดชอบ และมอบหมายงานทุกอย่างต่อพระเจ้าทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดี ด้วยความหวังและดุอาอฺ)

เขียน 13 May 2010 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)