อนุทิน #64199

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานสำหรับเอกสารที่จะเสนอยื่นนำเสนอต่ออาจารย์วันเสาร์นี้...อัลฮัมดุลิลละฮฺ  (หากเราพยายามบริหารจัดการเวลา รับผิดชอบ และมอบหมายงานทุกอย่างต่อพระเจ้าทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดี ด้วยความหวังและดุอาอฺ)

เขียน:

ความเห็น (0)