อนุทิน 64138 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow72]นี่แหละ ! ที่พระพุทธองค์ทรงเตือนอย่าหนักแก่พุทธบุตรทุกเช้าค่ำ ว่าหมั่นเร่งประพฤติธรรม เพราะบุคคลที่ประพฤติธรรมมีธรรมอยู่ในใจเมื่อสังขารแตกดับสลายไปจิตย่อมไปสู่สุขติภูมิโลกสวรรค์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันน่าสมเพทเวทนา

...บุคคลทำกรรมสิ่งใดย่อมได้รับผลอย่างนั้น กรรมกับบุญอยู่กันคนละส่วน แต่ทุกอย่างมันย่อมแสดงผลเสมอกันแต่ขึ้นอยู่กับผลไหนมากกว่า

P
เขียน 11 May 2010 @ 21:07 () แก้ไข 11 May 2010 @ 21:08, ()


ความเห็น (0)