อนุทิน 6388 - คุณครูแอ๊ว

"ไอน์สไตน์พบ  พระพุทธเจ้าเห็น." แต่งโดย ทันตแพทย์สม สุจีรา เป็นอีกเล่มที่ประทับใจ(อีกแล้ว)..

------------------------------------------------

แสงเป็นตัวกำหนดเวลา..ดังนั้นสรรพสิ่งในจักรวาลจึงอยู่ภายใต้อำนาจของแสง..แต่มีเพียง "จิตที่ฝึกมาอย่างดี" เท่านั้น ที่อยู่เหนือกาลเวลา

"สภาวะนิพพาน" คือการพ้นจากตัวตน ไม่เกี่ยวข้องกับเวลา ไม่เกี่ยวข้องกับแสง..ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง..

"สภาวะนิพพาน"นี้..จะเข้าใจได้เฉพาะจิต..เท่านั้น..ไม่สามารถเข้าใจด้วยการคิด จากสมองได้เลย ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสมองเลิศเพียงใดก็ตาม

........................................................................

 

เขียน 19 May 2008 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)