อนุทิน 63854 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow65]เชื่อเสมอว่า  ชีวิตเราเป็นคนกำหนดชะตาได้ตัวเอง    ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น  จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเองทำเอง     แต่อย่างไรก็ตาม ในชีวิตมันมักจะมีทางเลือกให้เราได้เลือกเสมอ     บางครั้งมีสองทางเลือก  หรือมากกว่าสองทางบ้าง    แต่บางครั้งก็มีทางเลือกเดียว   ซึ่งทางมีให้เราได้เลือกเดินไปสู่จุดมุ่งหมาย      จุดมุ่งหมายเดียวกัน  ทางที่เดินมีได้หลายเส้นทางจึงจำเป็นที่ตัวเราเองจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง

P
เขียน 03 May 2010 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)