อนุทิน 63791 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีสอนเก่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (www.sahavicha.com) วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ได้รับใบอนุโมทนาบัตรบริจาคเงินร่วมสนับสนุน เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 2,000 บาท โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 วันที่ 25 มกราคม 2552 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์กับสังคมภายนอก โครงการ Sapit Math Contest 8th  นายปริญญา  ปัญญาใส ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันระดับชั้น ม.6 นายยิ่งยศ  ยวนยี  รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันระดับชั้น ม.6 นายเจษฎา  บุปผารัตน์  รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน ระดับชั้น ม.6 วันที่ 17  มกราคม  2552  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

เขียน 02 May 2010 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)